Zasady konkursu

I     Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby zawodowo związane z pisaniem i literaturą, jak i te, które piszą amatorsko, do szuflady.Do napisania historii wrocławskich krasnali gorąco zachęcamy także studentów i uczniów szkół licealnych.

II    Kategorie konkursu

Konkurs na najciekawsze opowiadanie, legendę lub bajkę o historii wrocławskich krasnali organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. Dzieci i młodzież do lat 18 czyli osoby urodzone po 1 stycznia 1991 roku. Dla osób z tej kategorii wiekowej wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, którą należy przesłać wraz z papierową wersją opowiadania. Formularz zgody zostanie do Państwa przesłany po dokonaniu rejestracji.
  2. Dorośli osoby urodzone przed 1 stycznia 1991 roku.

III   Tematyka i forma

Tematyka opowiadań o wrocławskich krasnalach: historie, bajki, legendy, kryminały oraz opowieści fantastyczne i przygodowe.

Forma literacka: opowiadanie

Objętość: maksymalnie 6 stron formatu A4na każdej stronie do 5 tysięcy znaków.