Bibliografia

Tutaj znajdziesz więcej informacji o krasnoludkach:

Aleksander Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1957
Aleksander Brückner, Mitologia słowiańska i polska, PWN, Warszawa 1985
Leonard J. Pełka, Polska demonologia ludowa, Iskry, Warszawa 1987
Indira Malcher, Postać krasnoludka w polskiej demonologii ludowej, (w:) Literatura ludowa nr 2 (rocznik 43), Wrocław 1999
Julian Krzyżanowski, W świecie bajki ludowej, Warszawa 1980
Julian Krzyżanowski, Polska bajka w układzie systematycznym, Warszawa 1947
Stanisław Urbańczyk, Dawni Słowianie wiara i kult, Ossolineum, Wrocław 1991
Jerzy Cieślikowski, Baśń Konopnickiej, (w): Zeszyty Literackie, Wrocław 1989
Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, Poznań
Wilhelm Gaj-Piotrowski, Duchy i demony, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1993
Czesław Białczyński, Stworze i zdusze, Wyd. Kraina Księżyca, Kraków 1993
F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1966-1969, III
M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978

Spis pochodzi z pierwszej wersji witryny i jest autorstwa Agencji Reklamowej Wanilia.