„Wiedza nas bawi”, czyli koło naukowe dla najmłodszych odkrywców

eksperymentKoło naukowe „Wiedza nas bawi” prowadzi Fundacja Omniveda. Program dedykowany jest dzieciom w wieku 6-12 lat, które odnajdą się w takich dziedzinach nauki jak: chemia, biologia, fizyka i astronomia, czy nauki o Ziemi. Na spotkania zaprasza Family Cafe.

W trakcie szeregu zajęć pozalekcyjnych dzieci samodzielnie wykonywać będą eksperymenty naukowe. Wszystko to za pomocą zabawnych i interaktywnych metod, dzięki którym możliwe będzie zastosowanie teorii naukowych w praktyce. Wszystko to rozbudzi pasję do nauki.

Program dostosowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat (młodsze dzieci po wcześniejszym kontakcie). Zajęcia prowadzone są w Family Cafe raz w tygodniu i trwają 60 minut (wtorki o godzinie 16:30). Pierwsze spotkanie już 15 marca.

Wszystkie niezbędne materiały do eksperymentów są dostarczane na zajęcia przez lektorów. Semestr zajęć (14 godzin zegarowych) to koszt 245zł. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (535-956-624; infopl@wiedzanasbawi.pl)