Słoneczna Szkoła Sztuki: lipcowe antydyskryminacyjne zajęcia teatralne i plastyczne

fot. Bruce Croft/ (CC BY-NC-ND 2.0)/ flickr.com

fot. Bruce Croft/ (CC BY-NC-ND 2.0)/ flickr.com

Trwają zapisy na bezpłatne wakacyjne projekty Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Warsztaty teatralne i plastyczne odbywające się w dwóch cyklach dedykowane są dzieciom, które w czasie lata zostają w mieście.

Szczególnie zaproszone mogą się czuć dzieci z rodzin wielodzietnych, domów dziecka, rodzin zastępczych, rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowym kryterium rekrutacji jest dochód miesięczny na członka rodziny – około 1000 złotych.

Słoneczna Szkoła Sztuki to projekt skierowany do dzieci w wieku 6-13 lat. Będzie to okazja do rozwinięcia talentów twórczych, poprzez cykl spotkań, które zaplanowane są na drugą połowę lipca. Istnieje możliwość wyboru dwóch terminów 20-24.07 lub 27-31.07. Spotkania potrwają przez 5 dni po 4 godziny. W trakcie warsztatów zapewniony będzie poczęstunek.

Celem spotkań jest przygotowanie dzieci do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze. Każdego dnia między godziną 09:00 a 13:00 będą poprzez sztukę edukować się w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom.

Aby zapisać dzieci na zajęcia wystarczy zgłosić się poprzez formularz zamieszczony tutaj lub bezpośrednio w biurze Centrum: ul. Kuźnicza 29a, II piętro, tel: 71 341 80 02, 661 136 434, koordynator@centrumtworczosci.pl.

Nowy projekt Centrum Twórczości Dziecka obejmuje szereg działań markowanych przez Europejską Stolicę Kultury 2016. Realizowane projekty mają za zadanie zwiększyć partycypację mieszkańców Wrocławia w kulturze, niezależnie od ich statusu materialnego, pozycji społecznej, liczby dzieci czy niepełnosprawności. Oprócz Słonecznej Szkoły Sztuki, Centrum rozpoczyna realizację spektaklu „Nie wykluczam”. Będzie to cykl pokazów (16 spektakli-monodramów) skierowanych do młodzieży gimnazjalnej, które poruszą tematy nierzadko powodujące wykluczenie z grupy rówieśniczej np. zaburzenia w odżywianiu lub otyłość, ubóstwo wśród rówieśników.