Regulamin wycieczek tropem wrocławskich krasnali

1. Organizatorem zapisów na Rodzinne wycieczki tropem wrocławskich krasnali jest Biuro Promocji Miasta Wrocław – wydawca serwisu krasnale.pl

2. Na Rodzinne wycieczki tropem wrocławskich krasnali może zapisać się każda osoba, która w dniu zapisu ukończyła 13 rok życia.

3. Zapisy na Rodzinne wycieczki tropem wrocławskich krasnali odbywają się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

4. Jedna osoba może zapisać się na jedną wycieczkę tylko raz.

5. Każde zgłoszenie musi być potwierdzone przez administratora poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail).

6. Biuro Promocji Miasta Wrocław ponosi odpowiedzialność za organizację zapisów.

7. Przystępując do zapisów uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie newslettera z serwisu krasnale.pl.

9. W sytuacji, w której zapisana osoba nie może przyjść na wycieczkę, powinna jak najszybciej zgłosić to Organizatorowi. Zgłoszenia osób, które zapiszą się na wycieczkę i nie wezmą w niej udziału, mogą być usuwane przez administratorów. Osoby takie mogą zostać pozbawione możliwości udziału w wycieczkach w przyszłości.

10. Biorąc udział w zapisach uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro Promocji Miasta Wrocław w celach organizacji Rodzinnych wycieczek tropem wrocławskich krasnali, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133, poz.883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204). Swoje dane podaje dobrowolnie i został/a poinformowana/ny o przysługującym prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.