Regulamin konkursu w serwisie Krasnale.pl | Wielka Akcja Urodzinowa

1.Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2.Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji Miasta Wrocławia. 

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która poprawnie wypełni i prześle formularz dostępny na stronie krasnale.pl: http://krasnale.pl/urzad-rejestracji-krasnali/

4.Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza i przesłanie go.

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę krasnali. Organizatorzy wezmą pod uwagę wyłącznie zgłoszenia krasnali, które nie zostały umieszczone w bazie krasnali na stronie krasnale.pl.

6.W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zgłosi tego samego krasnala, o ewentualnym przyznaniu nagrody zdecyduje kolejność zgłoszenia.

7. Pierwsze 15 osób, które wyślą prawidłowo wypełniony formularz, otrzyma nagrodę.

8.Nagrodą w konkursie jest 1 z 15 zestawów gadżetów ufundowanych przez Organizatora.

9. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną.

10. Nagrody będzie można odebrać w Biurze Promocji Miasta Wrocławia.

11. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu

12. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.