Regulamin konkursów w serwisie Krasnale.pl | Gitarowy Rekord Guinnessa 2016

 1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 2. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji Miasta Wrocławia i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław
 3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która poprawnie wypełni i prześle formularz konkursowy.
 4. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza konkursowego i przesłanie formularza konkursowego.
 5. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w danym konkursie.
 6. Spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe zostaną wyłonieni zwycięzcy.
 7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną.
 8. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu
 9. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław jest fundatorem nagrody (koncertów w Starym Klasztorze, które odbędą się w ramach Gitarowego Rekordu Guinnessa 2016).
 10. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 11. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie newslettera serwisu krasnale.pl. W każdym momencie odbiorca newslettera może zrezygnować z otrzymywania wiadomości.