Regulamin konkursów w serwisie Krasnale.pl | Food Truck TUK TUK

 1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 2. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji Miasta Wrocławia i More&More Marketing, ul. Łaciarska 4 lok. 200, 50-104 Wrocław

 3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która poprawnie wypełni i prześle formularz konkursowy.

 4. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza konkursowego i przesłanie formularza konkursowego.

 5. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w danym konkursie.

 6. Spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe zostaną wyłonieni zwycięzcy.

 7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną.

 8. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu

 9. Food Truck TUK TUK, który jest fundatorem nagrody (dwóch porcji lodów tajskich; do zrealizowania w Food Trucku TUK TUK do 4 września 2015 roku) zastrzega, że przy odbiorze nagrody konieczne jest podanie imienia i nazwiska zwycięzcy.

 10. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 11. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie newslettera serwisu smakiwroclawia.pl. W każdym momencie odbiorca newslettera może zrezygnować z otrzymywania wiadomości.