Poznajcie historię Recyklinka

Nasz Bohater nie mógł patrzeć, jak z dnia na dzień z lasu ubywa coraz więcej drzew i postanowił działać – zaangażowanie jest przecież naturą każdego krasnala! Zamiast jednak porywać się na brawurowe akcje przywiązywania do drzew i zastraszania drwali, postanowił wspólnie z ludźmi pracować na rzecz jak najlepszego odzyskiwania surowca pochodzącego z lasu – papieru.

Zanim podjął decyzję, do jakiego miasta się udać, wypytał znajome krasnoludki, gdzie najlepiej się mieszka i czy znajdzie się tam dla niego pole do działania. Okazało się, że najlepsze nastawienie do zbiórki makulatury mają Wrocławianie! To właśnie w tym mieście, po raz pierwszy w Polsce, została przeprowadzona na dużą skalę akcja selektywnej zbiórki makulatury „u źródła”. Dzięki firmie WPO Alba SA, która udostępniła mieszkańcom miasta specjalne pojemniki na papier i uruchomiła sortownię odpadów komunalnych, znacznie udało się ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska. Odzyskuje się więcej papieru, a więc wycina mniej drzew! Recyklinek zdecydował – udam się do Alby i zapytam, czy mogę się w ten recykling zaangażować! W firmie spotkało go bardzo ciepłe przyjęcie, bo choć WPO Alba SA dysponuje ponad 60-letnim doświadczeniem i know-how niemieckiego partnera zawsze chętnie konsultuje się z ekspertami. Na wspólnej naradzie ustalono: Recyklinek przenosi się na stałe do Wrocławia i wraz z firmą działa na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej w mieście. Ponieważ najbardziej interesuje go kwestia odzyskiwania papieru, dostaje poradnik „Jak segregować?” oraz specjalny pojemnik do zbiórki – niebieski, oznaczony dużym napisem „PAPIER”. Tak wyposażony, co rano rusza na wrocławskie ulice, żeby spotykać się z mieszkańcami, opowiadać im o tym, skąd bierze się papier i co dzieje się z makulaturą, która trafia do niebieskiego kontenera.

Recyklinek najbardziej lubi przesiadywać na ul. Świdnickiej, na kamiennym obelisku w pobliżu witryn Hotelu Monopol – i tam go znajdziecie. Wybrał to miejsce nieprzypadkowo – niedaleko, po przeciwnej stronie przejścia podziemnego, znajduje się pierwszy w mieście pomnik krasnala, który był początkiem wrocławskiej tradycji związanej z tymi sympatycznymi skrzatami.   W przyszłości, kto wie, może wraz z WPO Alba SA Recyklinek zaprosi do miasta inne zaangażowane krasnoludki, specjalizujące się w odzyskiwaniu kolejnych surowców i razem przeprowadzą ekologiczną rewolucję?