Endress i Hauser

ul. Wołowska 11, Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Tej dwójce krasnali przyświecają w życiu 3 wartości: praca, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Zagłosuj na mnie:

257

Pod czapeczkami kryją się dwa ścisłe umysły, które na co dzień zajmują się pomiarami przepływu, poziomu, ciśnienia i temperatury, analizą cieczy, rejestracją i cyfrowym przetwarzaniem danych w różnych gałęziach przemysłu. Podobnie jak pozostali pracownicy Endress+Hauser Polska, krasnale są specjalistami w obsłudze aparatury kontrolno-pomiarowej, która dba o zarobki klientów, ich bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska.

Czytaj więcej