Jak wygląda „Życie codzienne krasnoludków”? Zobacz na wystawie!

Przez wiele stuleci negowano fizyczne istnienie krasnoludków, wkładając między bajki wszelkie doniesienia na ich temat, a przedmioty będące wytworem krasnoludzkich rąk, które znaleziono, przypisywano człowiekowi. Dopiero od kilku lat krasnoludki coraz częściej stają się przedmiotem poważnych badań naukowych.

Materialne pozostałości kultury krasnoludków odkrywano od wielu dziesiątek lat w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w różnych częściach Europy, lecz ich poprawna identyfikacja nastąpiła dopiero w roku 2003, kiedy to na placu przy kościele św. Elżbiety we Wrocławiu odsłonięto relikty krasnoludzkiego osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego.

Znaleziono tu liczny zbiór przedmiotów codziennego użytku, które z racji swoich rozmiarów z pewnością nie mogły być wykorzystywane przez ludzi jako narzędzia pracy. Wielkość tych przedmiotów jednoznacznie wskazuje, iż funkcję swą mogły spełniać jedynie w przypadku użytkowania przez osobników nieprzekraczających 10-30 cm wzrostu.

Na wystawie zaprezentowane zostaną rozmaite dziedziny życia codziennego krasnoludków – od pracy, poprzez formy domów mieszkalnych i środki transportu, aż po przejawy sztuki – zilustrowane oryginalnymi zabytkami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu i Muzeum Śląska Opolskiego.

Wystawę uzupełniają materiały ikonograficzne przedstawiające wytwory krasnoludzkich kultur, odkryte w trakcie badań archeologicznych prowadzonych terenie Europy Środkowej i w basenie Morze Śródziemnego.