Co czytają Krasnale?

Prawdziwym świętem dla Krasnali było znalezienie w podziemiach biblioteki miejskiej historycznego księgozbioru Krasnoludzkiej literatury. Od tego czasu tomy pełne wierszy, fraszek czy hymnów pochłaniają bez reszty wszystkie krasnale. Co ciekawe w odkrytym księgozbiorze znalazły się dzieła takich tuzów literatury jak Szekspirek czy Norwidek.  Odkryto także kilka dzieł historycznych. Krasnale traktują je z należytym szacunkiem jednak nie prowadzą na te tematy zbyt burzliwych dyskusji. Generalnie sprawy historyczne i polityczne nie są wśród krasnali powodem do sporów. Pomaga im w tym silna wiara we własną tradycję.  Kilka nowatorskich dzieł politycznych przywiózł ze sobą Leninek, jednak te nieszczególnie się przyjęły i są traktowane, podobnie jak sam autor, jako osobliwe dziwactwo, które lepiej trzymać na dystans.