Bank Krasnali we Wrocławiu

Przy wejściu do krasnolowego oddziału banku i bankomacie dyżuruje stale Krasnal. Jest o tyle tajemniczy, że nie ma oficjalnej informacji o jego imieniu. Pojawiają się między innymi: Wypłatnik, Bankomatnik, a nawet Rozrzutnik. Z pewnością nie można go mylić z Bankomatkami czyli obsługą techniczną innego krasnalowego bankomatu. Krążą plotki, że Bankomatnik spełnia rolę ochroniarza Banku Krasnali, gdyż ta szacowna instytucja z wielowiekową tradycją przywiązuje wielką wagę do opieki nad pieniędzmi klientów. Dla ścisłości dodajmy, że otwarcie krasnoludzkiego oddziału banku we Wrocławiu było możliwe dzięki współpracy małych mieszkańców z Bankiem Zachodnim WBK.