Archeologia o krasnoludkach

We Wrocławiu jest ich ponad dwieście, na wykonane z brązu postaci natykają się codziennie tysiące wrocławian i turystów. Zdążyły już na trwałe wkomponować się w krajobraz miasta. Jednak czy wiemy skąd się wzięły, ile prawdziwych krasnali mieszka pod ziemią i jak rodziła się legenda, która teraz inspiruje do tworzenia kolejnych figurek? Niespotykaną porcję naukowej wiedzy na temat prawdziwej historii krasnoludków serwuje nam doktor Cezary Buśko w swoim studium archeologicznym.

Książka właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa „Gajt” i jak na poważne opracowanie naukowe przystało, omawia życie codzienne krasnoludków już od czasów starożytnych.W opracowaniu czytamy między innymi, że: „Przez wiele stuleci negowano fizyczne istnienie krasnoludków, wkładając między bajki wszelkie doniesienia na ich temat, a odnajdywane często przedmioty będące wytworem krasnoludzkich warsztatów przypisywano człowiekowi. Dopiero od kilku lat krasnoludki coraz częściej stają się przedmiotem poważnych badań naukowych (…) Materialne pozostałości kultury krasnoludków odkrywano od wielu dziesiątek lat w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w różnych częściach Europy, lecz ich poprawna identyfikacja nastąpiła dopiero w roku 2003, kiedy to na placu przy kościele św. Elżbiety we Wrocławiu odsłonięto relikty krasnoludzkiego osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego. Znaleziono tu liczny zbiór miniaturowych przedmiotów codziennego użytku – eksponowanych obecnie w Muzeum Krasnoludków – które z racji swoich rozmiarów z pewnością nie mogły być wykorzystywane przez ludzi jako narzędzia pracy. Wielkość tych przedmiotów jednoznacznie wskazuje, iż funkcję swą mogły jedynie spełniać w przypadku użytkowania przez osobników nie przekraczających 10–30 cm wzrostu.”

W książce omówione są rozmaite dziedziny życia codziennego krasnoludków, od pracy, poprzez formy domów mieszkalnych i środki transportu, aż po przejawy sztuki. Wszystkie zilustrowane rysunkami oryginalnych zabytków odsłoniętych w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Europy Środkowej i w basenie Morze Śródziemnego.

Książkę można nabyć w wydawnictwie „Gajt” (www.gajt.pl) oraz w Księgarni PWN, Wrocław, ul. Kuźnicza 56, Księgarni Pod Arkadami, Wrocław, ul. Świdnicka 49 oraz w Centrum Informacji Turystycznej, Wrocław, Rynek 14.

Cezary Buśko, „Życie codzienne krasnoludków w starożytności i wiekach średnich. Studium archeologiczne”, wyd. „Gajt”, Wrocław 2012,.