Zostań wolontariuszem. Pomóż dzieciakom z rodzin zastępczych

Jeździmy dla dzieciaków!Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania poszukuje wolontariuszy w ramach Wrocławskiej Podróży do Wolontariatu. Jeśli jesteś studentem, seniorem, osobą nieaktywną zawodowo i mieszkasz we Wrocławiu – możesz pomóc dzieciom wymagającym opieki.

Wolontariusze przez dziesięć miesięcy cyklu będą pracować z młodzieżą będącą pod opieką zastępczą, angażować się w ich życie, pomagać w nauce, organizować im czas wolny, uczyć odpowiedzialności, samodzielności, wyznaczania celów i dążenia do nich, a także pomagać w zrozumieniu nowych sytuacji życiowych. Dzięki wsparciu wolontariuszy dzieci z wrocławskich rodzin zastępczych maja szansę jeszcze lepiej poznać środowisko, dostają wsparcie, przyjaźń i pomoc oraz są chronione przed wykluczeniem społecznym.

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania od lutego 2013 roku prowadzi program Wrocławska Podróż do Wolontariatu, który polega na zapraszaniu wolontariuszy do opieki nad dziećmi z rodzin zastępczych i domów dziecka.

Jednocześnie Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania zaprasza do programu chętnych wychowanków pieczy zastępczej, którzy chcieliby spotkac się z nowymi osobami.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.podrozdowolontariatu.pl.