WAŻNE TERMINY

Termin nadsyłania prac:
Od 1 lipca 2009 roku do 20 września 2009 roku – decyduje data nadesłania pracy.

Selekcja i praca jury:
15 września – 10 października 2009 rok.

Ogłoszenie wyników konkursu:
Październik 2009.