Regulamin konkursów

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2. Organizatorem konkursu jest redakcja serwisu krasnale.pl

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która odpowie na pytanie konkursowe.

4. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

5. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza konkursowego.

6. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w danym konkursie.

7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną.

8. Serwis krasnale.pl ponosi odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu.

9. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

10. Spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe zostaną rozlosowani zwycięzcy.