Nagrody

Nagrodami w Konkursie przyznawanymi przez Komisję Konkursową jest:

Nagroda Główna w kategorii wiekowej dzieci i młodzieży do lat 18: Statuetka Krasnala oraz nagroda finansowa w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.

Nagroda Główna w kategorii wiekowej dorośli: Statuetka Krasnala oraz nagroda finansowa w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.

Wyróżnienia w każdej z kategorii: Pióro wieczne o wartości 150,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) oraz dyplom.