Miasto Dzieci: we Wrocławiu, Miliczu i w Świdnicy maluchy posmakują dorosłego życia

fot. Dolny Śląsk/ (CC BY-NC-ND 2.0)/ flickr.com

fot. Dolny Śląsk/ (CC BY-NC-ND 2.0)/ flickr.com

Już od 21 do 24 lipca dzieci będą miały okazję odegrać rolę dorosłych. W zaaranżowanym miasteczku wcielą się w urzędników, artystów i ekspertów, by wspólnie rozwiązywać postawione przed nimi zadania.

Już w tym tygodniu na terenie Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu powstanie kolorowe miasteczko, w którym dzieci będą uczyć się poprzez zabawę. Będą musiały pracować, zarabiać pieniądze i podejmować ważne decyzje.

Przedsięwzięcie jest realizowane w trzech dolnośląskich miastach – we Wrocławiu, w Świdnicy i w Miliczu. Do grona organizatorów Miasta Dzieci dołączyła w tym roku Fundacja KOM z Milicza. Przez najbliższe 2 tygodnie, dzieci w wieku od 6 do 12 lat z gminy Milicz oraz Krośnice mogą czuć się zaproszone do stworzenia swojej własnej małej społeczności. W tym czasie blisko pół tysiąca dzieci będzie miało okazję zapoznać się ze specyfiką różnych zawodów prezentowanych przez około 20 firm.

Do wyboru będą takie profesje jak: bankowiec, filmowiec, fotograf, specjalista ruchu drogowego, serwisant, urzędnik, dziennikarz, ekspert energii odnawialnych, ogrodnik, mechanik rowerowy, hotelarz, tłumacz, stolarz, projektant, piekarz, ochroniarz, blacharz-lakiernik, strażnik, policjant, pracownik myjni samochodowej, przyrodnik, leśnik. Wcielenie się w te role ułatwią lokalne firmy. Dzieci nauczą się organizacji czasu, pracy w grupie i zasad funkcjonowania w zorganizowanej wspólnoty.

Logo Miasto Dzieci MiliczNa początku uczestnicy będą musieli zgłosić się do specjalnie zorganizowanego urzędu pracy, w którym otrzymają identyfikator oraz przydział zadań na dany tydzień. Przez trzy godziny dziennie dzieci będą uczyły się pracować w różnych zawodach, a za każdą przebytą godzinę pracy otrzymają wynagrodzenie w walucie obowiązującej na terenie Miasta. Godzina pracy w Mieście Dzieci warta jest 8 tauronków. Mali obywatele Miasta Dzieci będą mogli zdecydować, czy wolą wydać zarobione pieniądze od razu na smakołyki i małe upominki czy raczej oszczędzać, tworzyć lokaty w prawdziwym banku i zbierać pieniądze na wymarzoną grę lub zabawkę, którą upatrzą sobie w Sklepie Marzeń.

Na rzecz dzieci pracować będzie przez dwa tygodnie ponad 70 wolontariuszy z różnych regionów Dolnego Śląska. Patronat nad projektem współfinansowanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Burmistrz Gminy Milicz Piotr Lech, Wójt Gminy Krośnice Andrzej Biały.

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową organizatora oraz z harmonogramem odjazdów autobusów dowożących dzieci do KOM w Miliczu, który został opublikowany między innymi w serwisie facebook.