Czym jest krasnalowa Rada Mędrców?

Zasiadanie w RM to bez wątpienia zaszczyt i nobilitacja dla każdego krasnala. Członkowie Rady dobierani są niezwykle starannie – o przyjęciu danego krasnala w poczet członków RM decydują członkowie Wrocławskiej Rady Krasnali. Na przyjęcie do elitarnego grona Mędrów szanse mają tylko te krasnale, które ciesząc się nieposzlakowaną opinią, zasłynęły w społeczności jako osobistości niezwykle roztropne i godne zaufania. Nie bez znaczenia są tu również wykształcenie i wiek… Nie wiemy dokładnie, kto w chwili obecnej wchodzi w skład Rady Mędrców. Z całą pewnością wymienić możemy Bibliofila, Wykształciucha i Ossolinka i Ekonomka. Mędrcy spotykają się podczas comiesięcznych obrad, służąc swoją radą, oceną i doświadczeniem. W kwestiach spornych ostatnie zdanie zawsze należy właśnie do członków tego szacownego gremium.