Krasnale doczekały się poczty

Właśnie z okazji wspomnianego jubileuszu 450- lecia istnienia Poczty Polskiej we Wrocławiu przy Urzędzie Pocztowym na Rynku pojawił się nowy krasnal doręczający list. Z okazji tego wydarzenia zagrała nawet orkiestra pocztowa.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważna jest poczta w codziennym życiu wszystkich mieszkańców Wrocławia. Nie wyłączając krasnali.