Szoł Mastgołoń

Piłsudskiego 67

Zagłosuj na mnie:

175

Zamieszkał koło Teatru Muzycznego Capitol. Scena to jego żywioł. Śpiewa, tańczy, aktor z niego też niezły.  Może kiedyś, mimo mikrego wzrostu zostanie zauważony i wystąpi na Brodwayu? Krasnoludek odsłonięty został 29.04.2009, w samo południe, po spektaklu dla dzieci „Pewien mały dzień”.

Szoł Mastgołoń powtarza charakterystyczną pozę tancerza z ówczesnego, dziś już nieaktualnego logo Teatru Muzycznego Capitol. Takie właśnie taneczne pas najlepiej oddaje charakter teatru muzycznego.

Obecnie krasnal rezyduje w punkcie informacyjnym na Podwórku Capitolu.

Czytaj więcej