Wrocław pełen jest krasnali.

Kryją się w uliczkach i zaułkach, umykają przed wzrokiem przechodniów.

Jest ich już 350 i wciąż przybywa