Trisomek

Kapitulna 4

Stimme für mich:

13

Krasnal znajduje się we Wrocławiu przy ul. Kapitulnej 4 przy Klubie Środowiskowym „Pozytywka“ dla dzieci z zespołem Downa.