Ślepak i Głuchak

Rynek 1

Stimme für mich:

68

Obok W-Skersa należą do trójki niepełnosprytnych krasnali Wrocławia. Razem patrolują miasto w poszukiwaniu barier architektonicznych, utrudniających im życie. Starają się na swój krasnali sposób zmieniać sposób myślenia o osobach niepełnosprawnych i zachęcać je do większej aktywności.