Serdeczniś

Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22

Stimme für mich:

3

To obok Życzliwka najbardziej otwarte na krasnale, ludzi i świat stworzenie. Spotkacie go najczęściej u wejścia do Pasażu Grunwaldzkiego, gdzie wita wszystkich entuzjastycznie, z otwartymi ramionami i uśmiechem. Taki mały pasjonat wszelkich powitań – rozchmurzy każdego ponuraka.