Prezentuś

Rynek - Ratusz

Stimme für mich:

4

Krasnal Prezentuś, bardzo pracowity, pojawia się tylko w czasie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu. Kto dotknie po trzykroć jego czapeczki i pomyśli życzenie, krasnal postara się je spełnić.