Matematyk

Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4

Stimme für mich:

29

Przybywa nam coraz więcej krasnali uczonych: mamy już Chemika, prawników, ekonomistów, lekarzy pora więc na przedstawiciela królowej nauk – matematyki. Nie trzeba było długo czekać, właśnie pojawił się przy pl. Grunwaldzkim w Instytucie Matematycznym krasnal Matematyk.