Farmaceuta Akademicki

Borowska 211

Stimme für mich:

3

Farmaceuta Akademicki tuż przy wejściu do nowego budynku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Stoi w bliskim towarzystwie Diagnozjusza po drugiej stronie wejścia do budynku. Zgodnie z tabliczką ufundowany przez Fundację Farmacji Dolnoślaskiej