Europejczyk

ul. Piłsudskiego 88

Stimme für mich:

9

Mam tyle lat co to miasto. Ono zmieniało się, zmieniało nazwy, przynależność państwową. A ja niezmiennie służyłem ludziom. Ludzie mówili różnymi językami, ale zawsze chętnie przyjmowali moją pomoc, bo ludziom zawsze chodzi o to by być szczęśliwymi i realizować swoje marzenia. Chociaż przez tysiąc lat nigdy nie wyjeżdżałem z Wrocławia jestem Europejczykiem, bo przez ten szmat czasu pomagałem spełniać marzenia.Europejczyków