Długi

pl. Solny 16

Stimme für mich:

20

Brat bliźniak Rejestrusia. Prawdziwy znak czasów, w których Krajowy Rejestr Długów – fundator krasnala, ma pełne ręce roboty. Również krasnale zaciągają pożyczki, a Długi sprawdza skrupulatnie, który komu ile winien. Swoją drogą ciekawe, jak w skrzacim świecie odbywa się windykacja należności?