Automatek

pl.Dominikański ( na rogu Oławskiej i Bł. Czesława)

Stimme für mich:

29

Automatek jedzie dumnie na maszynie górniczej.