Odkud se vzali ve Vratislavi trpaslíci?

Vratislavští trpaslíci tak dobře zapadli do místního koloritu a tak silně se spřátelili s místními obyvateli, že si dnes už málokdo položí otázku: Odkud se vlastně vzali? Odpověď není nijak jednoduchá ani jednoznačná, pravdu ví snad jedině Táta Trpaslík. Existuje však několik dost pravděpodobných teorií…

Prapředkové Vratislavanů

Vědci zkoumající trpasličí genealogii objevili Kroniku skřítků, ve které nalezli překvapující informaci: první trpaslík, který byl kdy spatřen, se objevil právě na vratislavské půdě! Nikdo neví, odkud sem přivandroval, ale právě na Dolním Slezsku se rozhodl usadit. Během let se rodina Táty Trpaslíka (pod tímto jménem je dnes znám senior trpasličího rodu) začala rozrůstat a v údolí Odry přibývalo mužných, silných a odvážných skřítků. A teprve o mnoho let později se v osadě objevili lidé. Naštěstí se to obešlo bez konfliktů a sporů o moc a vliv. Malí a velcí si hned padli do oka a začali společnými silami budovat město, ve kterém chtěli společně žít. Po letech, na památku velkého úsilí trpaslíků při stavbě všech nejdůležitějších památek města, lidé pojmenovali čtvrti Vratislavi jejich jmény. A tak je Biskupin pojmenován podle Biskupínka, Sempolno podle Sempolka, Szczepin podle Szczepíka, Oporow podle Oporníka atd. Proto až se Vás někdo zeptá, kdo je nejstarším obyvatelem Vratislavi, můžete bez zaváhání odpovědět: Táta Trpaslík!

Zkrocení Raráška

V poslední době se ale ukázalo, že trpaslíci nemuseli vůbec přivandrovat před mnoha staletími. Podle nejnovějších výzkumů obyvatelé Vratislavi se sami na trpaslíky obrátili s prosbou o pomoc. Nemohli si totiž poradit se zlomyslným Oderským Raráškem, který si předsevzal dělat vše proto, aby jim ztrpčoval život. A každý den důsledně uskutečňoval svůj ničemný plán: lákal holuby nad zaparkovaná auta, schovával brýle a dokonce plival do polévky! Byl malý, vychytralý a rychlý, takže bez problémů dovedl přechytračit i nejhbitějšího člověka. Ale trpaslíka – to už je něco jiného! Skřítkové, kteří jsou obecně proslulí svou šlechetností a dobrotou, ani chvíli neuvažovali nad tím, jestli Vratislavanům pomohou. Okamžitě se vydali na cestu do Dolního Slezska. Dorazily jich celé houfy, protože nejsou zvyklí putovat v osamění. S rychlostí blesku se s lajdákem vypořádali a uvrhli jej do vězení v Sovích horách. Strážil jej trpaslík Halapartník a Vroclavané si mohli s úlevou oddechnout. Jako projev vděčnosti za prokázanou pomoc je městská rad pozvala, aby se ve Městě sta mostů osídlili napořád. Trpaslíci tuto nabídku rádi přijali. Po mnoho let ve Vratislavi panoval klid a lidé s trpaslíky společně žili ve shodě a přátelství. Ale když společně začali s přípravami na sváteční hostinu na náměstí u příležitosti blížícího se Dne města Vratislavi (24. června), dorazila ze Sovích hor strašlivá zpráva: Rarášek utekl z vězení! Teď jim chce za každou cenu zkřížit plány a zhatit oslavy! Okamžitě byl svolán trpasličí krizový štáb. Nejchytřejší hlavy v Radě trpaslíků rozhodly: jestliže chceme chytit Raráška, potřebujeme kvalitu, a ne kvantitu. A proto místo toho, aby celý houf začal honičku, vybrali Hodnílka, aby zadržel škůdce. Lépe vybrat nemohli – Hodnílek je znám svým vrozeným optimizmem, láskou k celému světu a jeho nejnebezpečnější zbraní je odzbrojující úsměv. Vypadá to tak, že souboj s Raráškem bude vyřešen bez krveprolití. Koneckonců se můžete sami přesvědčit, jak mu to jde, a případně mu pomoci. Stačí, když se zúčastníte trpasličí hry. Které teorii věříte? Nebo máte vlastní? Naštěstí je tomu s trpaslíky tak, že každá hypotéza může být pravdivá, aniž by vylučovala ostatní. To je takový náš vratislavský fenomén. Jestliže chcete navštívit Tátu Trpaslíka, Vězeníka, Hodnílka nebo některého jiného skřítka, může Vám při jejich hledání pomoci naše trpasličí mapa.